We improve your Business

Välkommen till Centerion AB!

Centerion AB är ett mindre konsultföretag som etablerades 2007 verksamma primärt i Stockholm och Malmö. Vår affärsidé är att tillgodose företag och organisationer, på operativ eller strategisk nivå, med resurs- och kompetensstöd inom områdena ekonomistyrning, ledarskap och IT-utveckling.

Våra konsulter hjälper dig antingen med resursbemanning d v s du behöver en kvalificerad resurs för att temporärt lösa en vakans på chefsnivå (Interim Management) eller du har ett område där ditt företag saknar kompetens och/ eller resurser för att genomföra en större eller mindre förändring/projekt.

Vi stödjer våra kunders hållbarhetsarbete genom vägledning, stöd och vid införande av nya regelverk för att möta den ökande kravbilden avseende ESG ("Environmental, Social & Governance"). De nya rapporteringskraven kräver att styrelse och företagsledning har större fokus på och strategiskt driver hållbar utveckling inom sitt företag, vilket i nuläget är nya områden att förstå för de flesta organisationer.

Våra kunder är normalt större organisationer/koncerner med internationell inriktning verksamma inom olika branscher men vi ser ingen kund som för liten! Alla våra associerade konsulter har arbetat länge i näringslivet och har därför stor vana av att leda företag i förändring! Vi åtar oss både kortare och längre uppdrag men vi ser alltid varje nytt uppdrag som början på ett långvarigt samarbete!

Vi lever helt och hållet på våra goda kundreferenser från genomförda uppdrag och projekt! Dessa referenser delar vi gärna med oss om du vill veta mer om oss!

VÅRA TJÄNSTER

Då vi har gedigen erfarenhet från företag av olika storlekar - inom olika branscher - med olika förutsättningar - i olika skeenden av utveckling - så har vi med oss i ”bagaget” ett stort kunnande i/erfarenhet av hur ett företag kan utvecklas och förändras till en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet.

Vi är vana att röra oss obehindrat på alla nivåer i företaget och trivs lika bra på produktionsgolvet som i styrelserummet! Att möta människor är mycket berikande - genom att förstå så kan man också hjälpa!

Vi arbetar normalt i två skepnader; interims- eller projektresurs. Interimskonsult (Interim management) innebär att vi kliver in i som ett tillfälligt stöd i verksamheten i en etablerad tjänst, normalt i arbetsledande befattning, på ett kortare eller längre uppdrag.

Projektkonsult innebär att vi assisterar kund med ett ”isolerat” uppdrag av typ utredningsarbete, undersökningar, IT-relaterade frågor, förvärv/strategi e t c. I det senare fallet så har kund normalt både behov av resurs- och kompetensförstärkning.

VÅRA KONSULTER
Konsulternas bakgrund:


Våra konsulter är alla erfarna med flera års arbetsliv bakom sig i såväl små som stora organisationer, normalt i arbetsledande befattningar. Vi är mycket trygga i vår roll och erfarenhet, vilket innebär att vi normalt inte behöver så lång startsträcka för att kunna leverera det kunden beställt! Vi har bred kunskap inom ett flertal områden och har arbetat med många etablerade standarder, metodiker såsom IFRS, US-GAAP, Sarbanes-Oxley Act, ISO, pm3, GRI, CSRD, EU taxonomi m m.


Roller:


Genom att vi erfarenhetsmässigt är mycket breda så har vi genom våra olika uppdrag kunnat erbjuda olika tjänster till våra kunder. Nedan så finner ni exempel på roller som vi haft i såväl kunduppdrag som i yrkesliv...

 • CFO börsnoterade företag
 • CIO
 • Projektledare
 • Ekonomichef
 • Controller chef
 • Back-Office / Treasury
 • Medlem ledningsgrupp
 • Förändringsledning
 • Hållbarhetscontrolling
 • IT förvaltning
 • Vice Vd
 • Styrelseledamot
 • Företagare, ägarroll

 

 

 

Branscher:


Vi har erfarenhet från de flesta branscher, där viss kompetens/erfarenhet är efterfrågad, t ex Tjänsteföretag, TeleCom, Industriföretag, Shipping, Media (Tv, Radio, Film,Tidningar, Internet), Fastighetsbolag, Byggnadsindustri,  Försvarsföretag, Konsultföretag, Bemanning, Energi- och råvaruföretag, Finans, IT bolag, Kemi-teknik, Reklam.Affärsstödjande system:


Många kunder efterfrågar kunskap i administrativa system! Vi har förvärvat oss stor kunskap om de flesta stora och små ERP-system som i dag används inom större och medelstora företag, t ex IFS, SAP, Oracle, M3, Microsoft men även koncernredovisningssystem såsom Basware, Oracle, Cognos, Hyperion/HFM, Magnitude, OCRA, Frango, Smartstream.

Vi har även erfarenhet från säljstödssystem och implementering av Azure och Business Intelligence miljöer/verktyg, primärt Microsoft Power BI


VÅRA GENOMFÖRDA UPPDRAG
KONTAKTA OSS